Regulamin


Złożenie zamówienia poprzez sklep internetowy http://stolmet-zywiec.pl/sklep oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Dane sklepu:

Stolmet Żywiec Michał Dybczak

zarejestrowano w CEIDG

NIP: 5532514038

REGON: 243410630

ul. Sienkiewicza 72

34-300 Żywiec

Tel. +48 531 354 471

stolmet-zywiec.pl

sklep@stolmet-zywiec.pl

biuro@stolmet-zywiec.pl

Nr konta: 24 8137 0009 0032 2056 3000 0010

Bank Spółdzielczy w Żywcu

§ 1

Ogólne warunki zakupów

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę http://stolmet-zywiec.pl/sklep.

 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Kupującym, a Sklepem.

 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie Sklepu, wybór formy płatności oraz sposobu przesłania wybranych produktów.

 4. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie dotyczy towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego Klienta .

 6. Stolmet-Żywiec zastrzega sobie prawo także do wprowadzania lub wycofywania produktów z oferty oraz prawo do przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu stolmet-zywiec.pl/sklep.

 7. Po rejestracji, jak również po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail z treścią zawierającą potwierdzenie rejestracji bądź zamówienia.

 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Jeśli klient wyraźnie nie zaznaczy rodzaju faktury (eFaktura lub papierowa) oraz nie poda NIPu – automatycznie otrzyma paragon.

 9. W przypadku wybrania płatności przelewem, po 7 dniach od dnia zamówienia, przy braku wpłaty na konto firmy, zamówienie jest anulowane.

§ 2

Składanie zamówień i płatności

 1. Zamówienia można składać poprzez:

  * sklep internetowy o adresie http://stolmet-zywiec.pl/sklep

  * e-mail – wysyłając zamówienie z kompletnymi danymi (niezbędne dane do zidentyfikowania towaru oraz jego ilość, dane osobowe: imię, nazwisko, adres, mail, telefon; opcjonalnie: NIP do faktury) na adres sklep@stolmet-zywiec.pl

  * telefonicznie – na numer +48 531 354 471

 2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową w ciągu 48 godzin (dni robocze) od jego otrzymania.

 3. W przypadku złożenia zamówienia na stronie http://stolmet-zywiec.pl/sklep, kupujący są informowani o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres e-mail.

 4. Przyjęcie przez Sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych kupującego, wybraniu sposobu dostawy/odbioru towaru (patrz: Wysyłka i płatności), zaakceptowaniu regulaminu oraz:

  * w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (w sklepie w Żywcu na ul. Sienkiewicza 72, u pracownika firmy przy dostawie lokalnej lub u kuriera ) – po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia

  * w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy.

 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  * gotówka przy odbiorze w sklepie lub u pracownika firmy (brak dodatkowych opłat)

  * przelew bankowy z dowolnego banku (brak dodatkowych opłat)

  * za pobraniem u kuriera (dodatkowa opłata 2,50 zł)

  * płatność przez PayU (brak dodatkowych opłat)

 6. W przypadku chwilowej bądź całkowitej niedostępności w magazynie lub u dostawców zamówionych towarów, klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i terminie realizacji za pośrednictwem poczty internetowej. W takiej sytuacji Kupujący decyduje się na formę realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 7. Stolmet-Żywiec pozostawia sobie czas realizacji od 3-10 dni roboczych. W przypadku braku danego produktu w magazynie, klient zostanie o czasie realizacji zamówienia poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 8. Klient nie może anulować zamówienia już po wysłaniu przez Sklep zamówionego towaru. Przed wysyłką należy zadzwonić na numer 531 354 471.
 9. Dokładne dane na temat wysyłki i płatności znajdują się na stronie pod adresem: http://stolmet-zywiec.pl/sklep/wysylka-platnosci/

§ 3
Zwroty – odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta klient detaliczny (nie dotyczy firm i spółek) ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania uzasadnienia w terminie 14 dni kalendarzowych od odebrania przesyłki, po warunkiem, że produkt nie był używany, jest kompletny, nie uszkodzony i jest w oryginalnym opakowaniu. Odstąpienie następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki lub przesłać mailowo na adres sklep@stolmet-zywiec.pl .

 2. Zwracany towar należy odsyłać w formie listu poleconego lub paczki ekonomicznej albo dostarczyć bezpośrednio do sklepu na ul. Sienkiewicza 72 w Żywcu.

 3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 4. Zwroty będą rozpatrywane na podstawie przesłanego wraz z Towarem dowodem zakupu oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Sklep wysyła zwrot za towar i za najtańszą opcję przesyłki w sklepie na wskazane w formularzu konto do 14 dni. Sklep nie ponosi kosztów odesłania towaru.

 1. Zwrot powoduje anulowanie umowy, jednak konsument ponosi odpowiedzialność finansową w razie zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy.
 2. Zwroty są regulowane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 3. Dokładne informacje o procedurze zwrotów oraz formularz odstąpienia od umowy znajduje się na stronie Zwroty i reklamacje.

§ 4

Reklamacje

 1. Reklamacje są rozpatrywane domyślnie na zasadzie rękojmi (odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru), jednak reklamujący może wybrać gwarancję producenta jeśli taka występuje.
 2. Reklamacje na podstawie rękojmi obejmują okres 2 lat.
 3. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Jednak w przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne ma prawo do złożenia reklamacji. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą jedynie na podstawie przesłanego wraz z towarem, wypełnionego we właściwy sposób formularza reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru.
 7. Koszty opłaty pocztowej reklamowanego towaru zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.
 8. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.
 9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (patrz: pkt 3 regulaminu).
 10. Stolmet-Żywiec nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zniszczenia towaru podczas transportu. Reklamacje dotyczące zniszczeń, zgnieceń paczki itp. należy zgłosić u kuriera i żądać protokołu reklamacyjnego.
 11. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem sklep@stolmet-zywiec.pl lub pod numerem telefonu (+48) 531 354 471.
 12. Towary wysłane do nas bez oryginalnego opakowania, jeśli takie występuje, będą z góry odrzucane.
 13. Reklamacje są regulowane przez przede wszystkim  Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 14. Dokładne informacje o procedurze reklamacji oraz formularz reklamacji od umowy znajduje się na stronie Zwroty i reklamacje.

§ 5

Polityka ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Stolmet Żywiec, prowadzony pod adresem domeny http://stolmet-zywiec.pl/(dalej zwaną Witryną) przez Stolmet Żywiec Michał Dybczak z siedzibą w Żywiec, ul. Sienkiewicza 72, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem […].


1. Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.
Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików s lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.


2. Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
1) nazwisko i imię,

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.Ponadto, sklep internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w celu wystawienia faktury VAT

1) nazwa firmy

2) NIP firmy

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@stolmet-zywiec.pl, numeru telefonu: 531 354 471.
3. Newsletter

Podany przez Państwa adres e-mail może być wykorzystywany w celach marketingowych oferowanych produktów. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Link do wypisania się z listy mailingowej znajduje się w każdym mailu promocyjnym. Zgodę można też cofnąć składając pisemne oświadczenie mailowe na adres biuro@stolmet-zywiec.pl .

4. Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa bezpośrednich płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia przez strony trzecie (serwis PayU i serwis PayPal).
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.


5. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@stolmet-zywiec.pl.
Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@stolmet-zywiec.pl


6. Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


7. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sklep@stolmet-zywiec.pl

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy stolmet-zywiec.pl/ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, na przykład z powodu wadliwego działania sieci lub wyczerpania się zapasów magazynowych. Zamówienie otrzymuje formę prawną tylko i wyłącznie po otrzymaniu mailowego potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 2. Zawartość strony stolmet-zywiec.pl/ nie stanowi oferty handlowej w rozumienie art. 543 Kodeksu Cywilnego.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.